Deserted Place
Categorieen
................

 

 
 

  

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

 

  

 
 
 
 
God wijst mij een weg
als ik zelf geen uitkomst zie.
Langs wegen die geen mens bedenkt,
maakt Hij mij Zijn wil bekend.
Hij geeft elke dag
nieuwe liefde, nieuwe kracht.
Als ik mijn hand in Zijn hand leg,
wijst Hij mij de weg.

Al moet ik door de wildernis,
Hij leidt mij.
Hij toont mij een rivier in de woestijn.
Alles zal ooit vergaan
maar Zijn liefde blijft bestaan
en Hij maakt iets heel nieuws vandaag.
 
Opw.429
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gothic
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Laatste reacties
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste artikelen
 
 
 
 JEZUS CHRISTUS, IK AANBID U 
Jezus Christus, ik aanbid U,
heilig is uw naam.
Jezus Christus, ik aanbid U,
heilig is uw naam.
Heilig is uw naam.        (2x)
Heilig, heilig, heilig is uw naam. Jezus Christus, ik verwacht U,
vul mij met uw Geest.
Jezus Christus, ik verwacht U,
vul mij met uw Geest.
Vul mij met uw Geest.     (2x)
Vul mij, vul mij, vul mij met uw Geest.

Halleluja...
(c) 1983 Universal Songs
Tekst & muziek: Elly en Rikkert Zuiderveld
 
Lees meer...

 

 
 

Leef in Zijn aanwezigheid

“En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is” (2 Korintiërs 3:18). We worden dat waar onze focus op is! De focus van onze aandacht verspeid haar invloed over onze hele leven. Wat we aanschouwen met onze geestelijke ogen neemt bezit van ons – het neemt ons over! Paulus koos ervoor om geobsedeerd te zijn door Christus; de Redder werd het enige onderdeel van Zijn denken, Zijn prediking en Zijn leer. “Want ik had niet besloten iets te weten onder u, dan Jezus Christus en die gekruisigd” (1 Korintiërs 2:2). Hij hield Zijn ogen op het Hoofd van het lichaam, en niet op de problemen in het lichaam.

Gods verlangen voor ons is dat we bekleed worden met de aanwezigheid van Christus. Wilt u overwinning over zonde en verlossing uit de macht van de vijand? Bidt dan ijverig voor een manifestie van de aanwezigheid van Christus. Als u hier oprecht en serieus over bent, dan zullen Zijn liefdevolle ogen u doen smelten en u naar een plaats van gebrokenheid en berouw brengen.

Diezelfde aanwezigheid van de Heer zal het hart en leven worden van uw ziel. U zult Zijn aanwezigheid niet willen verlangen. U zult op Zijn arm steunen en alle angst zal verdwijnen en vervangen worden door een perfecte vrede en rust. U kunt zonde en de duivel in de ogen kijken bekleed met de glorieuze kracht van Zijn aanwezigheid. Gods Woord beloofd ons: “Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen” (Openbaring 3:5)

De gemeente gaat de laatste dagen in als “een vrouw, met de zon bekleed …” (Openbaring 12:1). Dit is Christus, ons witte kleed! We hebben Christus aangetrokken en verblijven in Zijn aanwezigheid, boven alle overheden en machten.

Het is echt niet zo moeilijk. Het kan zelfs samengevat worden in vier woorden: BLIJF DICHT BIJ JEZUS! Leef in Zijn aanwezigheid door geloof en neem uw plaats naast Hem in de hemelse gewesten. Aanschouw Hem terwijl Hij namens u aan de rechterhand van de Vader staat en niets kan u meer hinderen. U zult overal boven staan en, net als Stefanus, zult u Hem in de hemel aanschouwen (zie Handelingen 7:56).
 
David Wilkerson
 
 
Lees meer...
 
 
 
 
 
 
Vertrouwen op God leer je in de storm
 

Vertrouwen op God leer je in de storm
"Opa, ik wil naar huis. Ik heb Jezus gezien"

Leren te vertrouwen op God doen we in de storm, in moeilijke tijden. Deze boodschap wil David Wilkerson aan ons overdragen. Nadat God ons door de Rode Zee heeft geleid kunnen we Hem loven en prijzen vanwege zijn liefde en trouw.

"Toen hield Mozes zijn arm boven de zee, en de HEER liet de zee terugwijken door gedurende de hele nacht een krachtige oostenwind te laten waaien. Hij veranderde de zee in droog land en het water spleet." (Exodus 14:21)

"Op dit cruciale moment wilde God dat het Israëlische volk vertrouwden dat ze veilig aan de andere kant van de zee zouden belanden. Simpel gezegd, God wilde dat zijn volk een geloof heeft dat verklaard: 'Hij die dit wonder begon zal het ook afmaken. Hij heeft ons al eerder zijn trouw aan ons bewezen'.

Angst zonder reden
Als we terugkijken zien we dat al onze angsten niet nodig zijn geweest. We hadden niet bang hoeven zijn toen de Egyptenaren zagen komen. God is een bovennatuurlijke muur dat ons tegen hen beschermd. De hele tijd is God voor ons een verhelderend licht, terwijl onze vijanden zijn verblind door de duisternis. Ook wij zijn zonder reden bang geweest, terwijl God in al die tijd de weg voor ons vrij maakte om te kunnen ontsnappen.

We zien nu dat God alleen het goede met ons voor ogen heeft. We hebben zijn macht en glorie gezien. En nu zijn we vastbesloten niet meer in angst te leven. Het maakt niet uit als deze muren van water instorten. Leven of sterven, wij zijn van de Heer.

Een echte gelovige is niet iemand die danst nadat de overwinning is behaald. Dat is wat de Israëlieten deden. Toen God de Rode Zee spleet en het volk veilig aan land kwam, gingen ze zingen en dansen, God prijzen om zijn grootheid. Maar drie dagen later waren deze zelfde mensen bitter tegen God.

Storm
Een echte gelovige is iemand die heeft geleerd God in de storm te vertrouwen. Deze persoon aanbidt Hem niet alleen met woorden, maar in zijn manier van leven. Zijn vertrouwen in God is onwankelbaar. Hij is niet bang voor de toekomst, omdat hij niet meer bang is om te moeten sterven.

Gwen en ik zagen dit onwankelbare geloof in onze 12-jarige kleindochter Tiffany. Zittend op haar bed in de laatste fase van haar leven zagen we een vrede dat alle verstand te boven ging. Ze zei: "Opa, ik wil naar huis. Ik heb Jezus gezien en vertelde me dat hij mij boven wilde hebben. Ik wil niet meer hier zijn." Tifany is alle angst voor de dood kwijtgeraakt.

Vertrouwen
Dat is de rust die God zijn volk wil geven. Het is een vertrouwen zoals dat van Paulus en Tiffany. Ik bid dat iedereen dit kan zeggen midden in de storm: "Ja, de economie stort in. Ja, ik kan nog steeds worden geconfronteerd met donkere en stormachtige periodes. Maar God is trouw aan mij, ongeacht wat er gebeurd. Ik zal rusten in zijn liefde voor mij."
 Jeffrey Schipper |
Lees meer...
 
 

 

 
Op God Vertrouwen – Is Het Mogelijk?
 

Is het logisch om op God te vertrouwen? Is het mogelijk om al je angsten en al je mislukkingen in Gods handen te leggen? Steeds als deze vragen gesteld worden is het antwoord "Ja". Er zijn tijden in onze levens waarin de weg die voor ons ligt onzeker lijkt; wanneer de antwoorden waar we naar op zoek zijn ons blijven ontglippen. Zolang als we afhankelijk zijn van ons eigen begrip en onze eigen rede zal ons geloof altijd wankelen.

Gods wegen zijn ondoorgrondelijk: “Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn wegen – spreekt de HEER. Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven, en mijn plannen jullie plannen” (Jesaja 55:8–9). We zijn zo dierbaar voor God dat Zijn hoogste gedachten over ons gaan; zij zijn ontelbaar (Psalm 139:17–18).

De wetenschap dat God onze liefdevolle Hemelse Vader is maakt het gemakkelijker om de controle over onze levens aan Hem over te dragen. Reneé is een jonge moeder met een klein zoontje. Jarenlang moest zij toezien hoe haar huwelijk uiteenviel. Ze probeerde zelfhulp-cursussen en therapie. Hoewel beide zaken haar een minimale hoeveelheid vrede wisten te bieden bleef ze moedeloos en vreesde ze voor haar toekomst en die van haar zoon.

In haar wanhoop ging Reneé op zoek naar hulp en advies van Degene die haar het beste kent. "Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg" (Spreuken 3:5). Hoewel haar problemen niet van de ene op de andere dag verdwenen, vertrouwde Reneé nu op haar Beschermer en Verlosser, die trouw is en Zijn beloften nakomt. We vinden vrede wanneer we op God vertrouwen, en niet op de mens.

Op God Vertrouwen – Het Onmogelijke Geloven
Er zullen tijden komen waarin ons geloof in God van ons vereist dat we in het onmogelijke geloven. Sarah en Maria hadden beiden met onmogelijke omstandigheden te maken. Ook al was Sarah onvruchtbaar en 90 jaar oud, toch werd zij zwanger en vervulde hiermee Gods belofte en eed (Hebreeën 6:17–18). Abrahams nakomelingen zouden zich tot ontelbare miljoenen vermenigvuldigen. Gods belofte brengt hoop.

Jesaja 7:14 werd vervuld toen Maria door de Heilige Geest zwanger werd (Lucas 1:31–32). Via een onschuldig meisje kwam de Redder van de mensheid de wereld binnen. In alle gevallen vereist een vertrouwen in God dat we antwoorden moeten verwachten die oneindig en eeuwig zijn -- dat we geloven dat alles mogelijk is.

Op God Vertrouwen – Maak Het Persoonlijk
Ons vertrouwen in God wordt versterkt wanneer we Jezus in onze levens uitnodigen. Door te aanvaarden dat Gods wegen veel beter zijn dan de onze kunnen we loslaten wat we zelf niet kunnen manipuleren of garanderen -- onze toekomst. Wanneer we er voor kiezen om de leiding over te geven aan Degene die de Weg, de Waarheid en het Leven is, dan geeft ons dat vrede en zekerheid.

Vertrouwend op God, via Zijn Zoon, kunnen we zeggen: “Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven” (Galaten 2:20).
Lees meer...
 
 
 
Durf jij ECHT te vertrouwen?
 
Denk nooit te klein van God.
Wees niet bang om je aan Hem over te geven.
Hij is echt te vertrouwen.
Hij is elke situatie meester.
Ook al voel je dat niet altijd.
Op het moment dat jij het niet meer weet,
pakt Hij je bij de hand.
En helpt Hij je.
Door een zin uit de Bijbel.
Door een arm van een vriend of vriendin.
Door een woord of een straaltje zon.
Soms heel klein en subtiel.
Soms overduidelijk.
Heb jij er oog voor?

Sommige mensen staan er wat angstig tegenover
om God zo volledig te vertrouwen.
Ze houden liever toch alles zelf in de hand.
Of ze denken alles beter te weten.
Toch gaat het erom echt los te laten.
Te praten met God.
En er op te vertrouwen
dat Hij de juiste weg met jou gaat.
Pas dan Hij echt Zijn plan met jou leven uitvoeren.

Durf jij Jezus ook zo te vertrouwen?
Juist als het erop aankomt?
Juist als de golven je dreigen te overspoelen?

Jezus zegt zelf in de Bijbel:
'Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn
en onder lasten gebukt gaan,
dan zal Ik jullie rust geven.' (matteus 11:28)

Begin er nu mee! 

Geef je leven uit handen.
Zet je angsten en storende gedachten opzij.
Durf los te laten.

Wacht niet,
maar begin daar nu mee.
Bid erom, op dit moment.
Achter je computer
Of zoek even een rustig plekje.

Wil jij ECHTE overgave?

Open dan je handen.
Ontspan je...
Richt je gedachten op God.
En bid rustig dit gebed:

Here Jezus,
Wilt U mij ECHT vrij maken?
Van al mijn zorgen.
Van al mijn angst.
Van al mijn twijfel.
Kom in mijn leven.
Ik wil geen toeschouwer zijn.
Ik wil ECHT van u leren.
Kom in mijn leven.
Met Uw Liefde.
Met Uw Kracht.
Met Uw Rust.
Met Uw Hoop.
Met Uzelf.
Amen...

Laat het NU los... 

God is een thuis.
Een plek waar jij jezelf kan zijn.
Waar jij je gevoel kan tonen.
Hij slaat Zijn arm om je heen.
Hij voelt met je mee.
Hij helpt je.
Hij redt je.
Hij troost je.
Hij houdt van je.

Hij geeft jou vleugels! 

Neem er iedere dag even de tijd voor.
Door te bidden en in de Bijbel te lezen.
Op een rustig plekje.
Waar jij je prettig voelt.
En weet dat je niet zomaar gestoord wordt.

En je zal het merken:
Jezus wordt dan je Bron.
Steeds meer...

Het is een proces.
Maar je zal het verschil echt merken:
Hij gaat je dragen.
In het begin onmerkbaar bijna.
Maar steeds meer, steeds weer.
Tot Hij je vleugels geeft.
En Hij je energie en ruimte geeft.
Mogelijkheden, moed, kracht.
Rust en hoop.
Troost.
Voor jou.
Uit een onuitputtelijke Bron.
Van eeuwige, vurige Liefde!
 
 
Lees meer...

 

 

Vertrouwen op God

Geen leven

Stel je voor dat je van te voren zou weten dat het vliegtuig naar je vakantiebestemming onderweg pech zou krijgen waardoor er een grote kans was dat het neer zou storten. Zou je wel instappen? Of stel je voor dat je van te voren zou weten dat de narcotiseur bij jouw operatie door de plastisch chirurg een levensgevaarlijke vergissing zou begaan, zou je dan niet liever je rimpeltjes blijven houden?

Toch doe je het

We doen zoveel riskante dingen, we nemen plaats in duizelingwekkende attracties in pretparken, we springen van grote hoogten naar beneden aan een parachute of, nog erger, met niet meer dan een soort elastiek aan je been. Of denk maar heel simpel aan deelname aan het verkeer waar je van alles kan overkomen. Nooit ken je de afloop, en toch doe je het. Je gaat niet eerst het vliegtuig inspecteren. Net zo min als je eerst de diploma's van de narcotiseur gaat bekijken. En dan nog zou je nog steeds niet zeker zijn van de goede afloop. Het is ook niet te doen om zo te leven. Dus geef je je over aan de betrouwbaarheid van de vliegmaatschappij, aan de accuratesse van de anestesist en aan de voorzichtigheid van je medeweggebruikers. Je vertrouwt er maar op dat het goed gaat. Je zou anders geen leven meer hebben.

Wat wil je

Denk eens aan jezelf als een patiënt met een ingewikkelde levensbedreigende ziekte, en een dokter die daar jaren voor gestudeerd heeft zegt je te kunnen genezen, maar de kennis die híj heeft kun je niet bevatten. Wat doe je dan? Laat je je opereren en je leven redden? Of ga je eerst een studie medicijnen en de daaropvolgende specialisaties doen? Met andere woorden geef je je over aan de heelmeester zonder op alle vragen een antwoord te hebben zodat je zult leven, of doe je dat niet en wil je alles eerst weten zodat je zult sterven? Daarom: Wil je overgeven aan je hemelse Heelmeester? Het is anders geen doen, en je zou uiteindelijk geen leven meer hebben. Bovendien is het zonder enig risico en is de afloop is bekend!

Je hebt niets te verliezen 

De Bijbel zegt: Vertrouw op God met heel je hart en steun op niet op je eigen inzicht. Stel je vertrouwen op de Here Jezus en je zult eeuwig leven hebben. God Die hoog verheven is ziet vol liefde op je neer als je je van je kleinheid bewust bent. Maar trotse mensen wil Hij niet kennen. Wanneer je in grote moeite en zorgen verkeert, houdt Hij je vast. Hij bevrijdt je door Zijn kracht. God zal ervoor zorgen dat alles goed voor je afloopt. Gods goedheid en liefde zijn eeuwig. Hij laat het werk dat Hij begonnen is, niet halverwege ophouden.
Lees meer...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘God betoont mij Zijn goedheid en liefde. Hij beschermt mij. Hij bevrijdt mij en geeft mij een schuilplaats. Achter Hem kan ik schuilen. Hij laat mij volken overwinnen.’ Psalm 144:2 Het Boek

Steeds weer opnieuw klinkt in de Psalmen dat er een schuilplaats is voor de stormen van het leven. Degene die deze verzen heeft opgeschreven is een ‘ervaringsdeskundige’: David. Hij wist er alles van. David heeft heel veel benauwde momenten in zijn leven gekend, maar hij heeft ook ervaren dat God hem steeds weer opnieuw beschermd heeft. Hij leerde dat hij achter God kon schuilen. David werd in zijn leven voortdurend bedreigd door Saul. Deze probeerde hem steeds weer te doden. Maar God beschermde hem.

Op een dag wordt het David te heet onder de voeten en hij vlucht naar het land van de Filistijnen. Hij denkt daar bescherming te vinden. In eerste instantie lijkt dat ook zo te zijn. De Filistijnen laten hem met rust en geven hem zelfs de stad Siklag. Maar God wil niet dat David zich verschuilt achter de Filistijnen, hij wil dat David achter hem schuilt. Hij laat dan ook iets gebeuren om David een lesje te leren.

In God's Tegenwoordigheid zijn wij onaantastbaar
 
Op een dag, als David en zijn mannen ergens strijd leveren, vallen de Amalekieten Siklag binnen, vernietigen het en nemen de vrouwen en kinderen gevangen. David krijgt de schuld hiervan en zijn mannen keren zich tegen hem en dreigen hem te doden. Dan neemt David een goed besluit, hij zoekt zijn steun weer bij God. (zie 1 Samuël 30:6) David realiseerde zich opnieuw dat er maar één veilige plek is: bij God.

Dit geldt ook voor ons. Er is een schuilplaats, een ‘geheime plaats’ waar God ons wil verbergen. Die geheime plaats is als het oog van een orkaan. Terwijl alles om ons heen stormt, is er voor ons een plek van rust en vrede. Dat lijkt nogal tegenstrijdig, want we ervaren tegelijkertijd zowel de storm als de vrede. Als wij ons terugtrekken in de geheime plaats, stopt de storm niet altijd direct, maar we zijn wel veilig! Een schuilplaats is wel iets, waar wij naar binnen moeten vluchten. Een schuilplaats zet zichzelf niet automatisch over je heen; je moet haar zoeken en naar binnen gaan om veilig te kunnen schuilen.

Ren dus naar God toe! Zoek zijn tegenwoordigheid, want dat is onze schuilplaats. En in zijn tegenwoordigheid zijn wij onaantastbaar.
 
 
Lees meer...
 
 
 
 
Gebed in doodsgevaar
 
 
2 O HERE, straf mij niet in uw toorn,
en kastijd mij niet in uw grimmigheid.
3 Wees mij genadig, HERE, want ik kwijn weg;
genees mij, HERE, want mijn gebeente is verschrikt.
4 Ja, mijn ziel is ten zeerste verschrikt,
en Gij, HERE, hoelang nog?
5 Keer weder, HERE, red mijn ziel,
verlos mij om uwer goedertierenheid wil.
6 Want in de dood is Uwer geen gedachtenis;
wie zou U loven in het dodenrijk?
 

7 Ik ben afgemat van mijn zuchten;
elke nacht doorweek ik mijn sponde,
doe ik mijn bed van tranen vloeien.
8 Mijn oog is dof geworden van verdriet,
verzwakt door allen die mij benauwen.
 

9 Wijkt van mij, al gij bedrijvers van ongerechtigheid,
want de HERE heeft mijn wenen gehoord;
10 de HERE heeft mijn smeking gehoord,
de HERE neemt mijn bede aan.
11 Al mijn vijanden zullen beschaamd staan,
ten zeerste verschrikt,
 
zij zullen in een oogwenk beschaamd afdeinzen.
 
 
Psalm 6
 
 
 
Lees meer...
 
 
 
 
 
 
Jezus, schuilplaats en schild.

Jezus, Heiland, mijn Verlosser,
laat mij schuilen aan uw hart.
Stormen woeden,
watervloeden maken hart en ziel benard.

U alleen bent mijn vertrouwen,
U mijn schuilplaats en mijn schild.
Het erbarmen
in uw armen heeft mijn angstig hart gestild.

Door uw lijden is verzoening
voor mij, zondaar, aangebracht,
En geen zonde
wordt gevonden, want U hebt het werk volbracht.

Ik mag in uw liefde rusten.
Geef mij, dat ik nooit vergeet,
dat de zegen
is verkregen door wat U aan `t kruishout deed.
 
J.Ph.Buddingh
 
 
Lees meer...

 

 

 

Mijn Jezus, mijn Redder

Mijn Jezus, mijn Redder,
Heer, er is niemand als U.
Laat elk moment, al wat ik denk,
vol zijn van Uw liefde, Heer.

Mijn schuilplaats, mijn trooster,
veilige toren van kracht,
adem en stem, al wat ik ben,
brengen U voortdurend eer.

Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij.
Zing van de Koning en Zijn heerschappij.
Bergen aanbidden, de zee juicht mee
bij het horen van Uw Naam.

U wil ik prijzen voor dat wat U schiep;
mijn leven lang loven, want U heb ik lief.
Niets is zo goed als een leven heel dicht bij U.


Oorsp. titel: Shout to the Lord.
Tekst & muziek: D. Zschech.
Lees meer...   (3 reacties)
 
 
 
 
Ik schaam mij niet voor U mijn Heer,
U bent de Rots waar op ik sta.
Ik schaam mij ook niet voor uw woord
of voor het kruis op Golgotha.
Vanaf de allerhoogste berg
tot in het allerdiepste dal,
ik roep naar iedereen en overal:

~Refrein~
Jezus, U bent mijn Koning en mijn Heer
Jezus, U bent al wat ik begeer.
Jezus, de dood heeft nu geen
aanklacht meer
Halleluja, Halleluja

Ik kan niet stil meer blijven staan,
U heeft zoveel voor mij gedaan.
Eens was ik ver bij U vandaan,
U zocht mij op en riep mijn naam.
Want als de wereld juichen kan
voor al dat tijdelijk vermaak
dan is de Eeuwege dit meer dan waard!
(Refrein)

Hal-le-lu-ja! (4x)
OPw.644
Lees meer...
 
 
 
 
 
Bouw je leven op de Rots
 
Weet jij al wat je worden wilt
een juf of een piloot
of liever toch een brandweerman
of schipper op een boot

Weet jij al wat je worden wilt
een arts of een komiek
of wordt je liever danseres
of een computerfreak

Pre-chorus:
Maar wat je straks ook kiest
het maakt niet zoveel uit
het zal je zeker lukken
zolang je maar besluit

Bouw je leven op de Rots
dat is een goed idee
bouw je leven op de Rots
daar kom je het verste mee
leg je toekomst in de handen
van degeen die jij vertrouwt
Jezus is de Rots waarop je bouwt

Weet jij al wat je worden wilt
een kok of president
of liever toch een stewardess
of word je wijkagent

Weet jij al wat je worden wilt
of weet je het eigenlijk niet
wellicht dat je ideeën krijgt
misschien wel door dit lied
Pre-chorus:
Maar wat je straks ook kiest
het maakt niet zoveel uit
het zal je zeker lukken
zolang je maar besluit
Bouw je leven op de Rots…..

Na, na, na, na….
leg je toekomst in de handen
van degeen die jij vertrouwt
Jezus is de Rots waarop je bouwt
bouw je leven op de Rots
dat is een goed idee
   
Door: Krijgsman
 
Lees meer...

 

 

Jezus alleen / Hij is de rots

Jezus alleen, ik bouw op Hem
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht.
Door stormen heen hoor ik zijn stem,
dwars door het duister van de nacht.
Zijn woord van liefde dat mij sust
verdrijft mijn angst; nu vind ik rust!

Mijn vaste grond, mijn fundament;
dankzij zijn liefde leef ik nu.

 

Jezus alleen werd mens als wij;
klein als een kind, in kwetsbaarheid.
Oneindig veel hield Hij van mij,
leed om mijn ongerechtigheid.

 

En door zijn offer werd ik vrij,
Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij,
ontnam de dood zijn heerschappij;
dankzij zijn sterven leef ik nu.

 

Daar in het graf, in dood gehuld,
leek al zijn macht tenietgedaan.
Maar, o die dag, dat werd vervuld:
Jezus, de Heer is opgestaan!

 

Sinds Hij verrees in heerlijkheid
ben ik van vloek en schuld bevrijd.
Ik leef in Hem en Hij in mij;
dankzij zijn bloed ben ik nu vrij.

 

Hij is de rots waarop ik sta;
de vaste grond voor mijn bestaan,
de vaste grond voor mijn bestaan.

 

Geen levensangst, geen stervensnood;
dat is de kracht, waar ik in sta.
Van eerste stap tot aan de dood
leidt Hij de weg waarop ik ga.
Geen duivels plan of aards bestaan
kan mij ooit roven uit zijn hand.
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam;
in die verwachting houd ik stand.

 

tekst: Stuart Townend
muziek: Keith Getty
oorspr. titel: In Christ alone
Ned. tekst Peter van Essen
© Thankyou Music / Small Stone Media


 

Hij is de rots (Sela)
tekst en muziek: William B. Bradbury

Lees meer...   (1 reactie)
 
 
He is the Rock of our Salvation
He is the light
that shows the way.
He is the Master of all creation
Whom even wind and waves obey
Lees meer...

 
 
 
 
 
De rots als type van Jezus Christus
 

In de Bijbel wordt veelvuldig gebruikt gemaakt van typologie. Typologie wil zeggen dat personen, gebeurtenissen, voorwerpen, geschiedenissen etc. naast de letterlijke betekenis (en soms ook profetische en/of praktische betekenis) een heen wijzing naar een NT waarheid, persoon of id. bevatten. Het type is dan als het ware een voorafschaduwing van wat later gaat komen.  

 

Typologie is heel mooi, het laat zien dat de Heilige Geest de Auteur van de Bijbel is. Soms zien we in het licht van het NT de extra betekenis van een type oplichten. De geschiedenissen die bijvoorbeeld Mozes heeft geschreven, begrijpen we nog meer nadat we de waarheid van het NT, dat duizenden jaren (!) later is geschreven, kennen. Het ontdekken van deze betekenissen is als het vinden van rijke buit, het kost tijd en energie (en gebed), maar als we dan iets vinden, dan geeft dat veel blijdschap en dankbaarheid! Ps. 119:162: “Ik verblijd mij over uw woord als iemand die rijke buit vindt”.  

 

Typologie heeft ook een gevaarlijke kant die we niet moeten vergeten, de kans bestaat dat er gefantaseerd (ingelegd) gaat worden en dan is het einde zoek. Typen moeten altijd “gelinkt” zijn aan andere teksten in de Bijbel. Bovendien moeten ze overeenkomen met de waarheid zoals deze in Gods Woord wordt ontvouwd. We mogen nooit een waarheid baseren op uitsluitend een type uit de Bijbel!  

 

In dit artikeltje wil ik stilstaan bij de rots als type van de Here Jezus. Dat de rots een beeld of verwijzing is naar de Here Jezus wordt door Gods Woord bevestigd: 1 Sam. 2:2  “Er is niemand heilig gelijk de HERE, want niemand is er buiten U, en er is geen rots gelijk onze God”. Of Ps. 18 vers 3: “o HERE, mijn steenrots, mijn vesting en mijn bevrijder, mijn God, mijn Rots, bij wie ik schuil, mijn schild, hoorn mijns heils, mijn burcht”. Zie ook Jesaja 26:4 “Vertrouwt op de HEREvoor immer, want de HEREHEREis een eeuwige rots”.

In het NT wordt duidelijk dat de rots verwijst naar de Here Jezus, we worden opgeroepen ons huis te bouwen op de Rots, op Hem. Of Rom. 9:33 “Zie, Ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots der ergernis, en wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen”. Wie op Hem zijn geloof bouwt, dat wil zeggen op de Here Jezus, zal niet beschaamd worden.  

 

Een paar algemene punten over een rots. Misschien heeft u de berg de Matterhorn in Zwitserland wel eens gezien. Als u dan jaren later weer bij deze berg komt, dan ziet hij er nog precies zo uit, met die kenmerkende spitse en kale punt. Dat is een eerste kenmerk van een rots: hij is onveranderlijk. Daarnaast is een rots stevig, het is een prima fundament. Rotsen of bergen zijn ook uitstekende schuilplaatsen. Zo weten we van David dat hij schuilde bij de rots, de rots der ontkoming, 1 Sam. 23:8.  

 

We weten van de Here Jezus, dat Hij gisteren, heden en tot in eeuwigheid Dezelfde is, Hebr. 13:8, Hij is onveranderlijk. Hij blijft altijd dezelfde. Zijn beloften doet Hij gestand, en dat zijn er erg veel! Dit te weten en geloven geeft rust in ons hart, Hij is getrouw, zelfs al zijn wij ontrouw, want Híj is onveranderlijk. Hij belooft ons dat als we onze zonden belijden, Hij deze zal vergeven, wat geweldig is dat! Hij doet Zijn belofte gestand, want Hij is onveranderlijk!  

 

Uit het hierboven aangehaalde tekstgedeelte weten we dat Hij ook het fundament is van elke christen. Iedere gelovige hoort zijn of haar huis te bouwen op de Rots, Jezus Christus. Als we in ons leven daadwerkelijk “bouwen” op Hem dan kunnen we tegen een stootje. We zijn dan in staat de stormen van het leven te doorstaan, omdat Hij ons vaste fundament is. Ieder mens krijgt met verdriet, angsten, pijn, eenzaamheid, zorgen, verdriet etc. te maken, maar als we ons aan deze vaste Rots vastklemmen dan komen we met Hem door de stormen heen. In alle moeite is Hij dan nabij, soms misschien op een andere wijze dan wij zouden willen of hoopten, maar Zijn weg is de beste! Het kan zijn, zoals met dat borduurwerkje van Corrie ten Boom: van onderen (onze optiek) een grote kluwen, maar van boven (Gods optiek) gezien ontstaat er een prachtig patroon! Toen Jacob in Genesis 28 rustte op de rots (Hebr. eben, denk ook aan de rots (eben) der hulpe, ook een verwijzing naar Christus) gebeurde er iets wonderlijks. Hij zag de Here, de Here sprak met Jacob, de Here deed geloften aan Jacob, de Here openbaarde Zichzelf aan Jacob. Dit geldt ook voor ons, als wij rusten op de Rots Jezus Christus, als Hij ons fundament is dan wil Hij Zich ook aan ons openbaren, dan wil Hij ook met ons spreken en ons Zijn wil en beloftes bekend maken!  

 

En tenslotte, zoals David met zijn problemen (Saul zat hem op de hielen) naar de rots vluchtte om daar een schuilplaats te zoeken zo mogen ook wij met al onze moeilijkheden, onze zorgen naar hem toegaan: “werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u’”, 1 Petr. 5:7. Hij heeft beloofd alle dagen met ons te zijn, Hij is in het dal van diepe duisternis nabij, Hij heeft gezegd: “Vrees niet, want Ik ben met u”, met Hem zijn we méér dan overwinnaar, Hij is onze vaste Burcht. Als we écht geloven dat alle omstandigheden zullen meewerken ten goede (Rom. 8:28), dus ook de problemen en zorgen, dan mogen we leven in het vaste vertrouwen dat Hij nabij is, hoezeer de wereld om ons heen in beweging is. Want: “De Here is nabij, Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God”, Fil 4: 5/6.  

 

Bijbelarchief.nl

Lees meer...
 
 
 
 
God redt uit alle nood
 
 
1 Looft de HERE, want Hij is goed,
want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.
2 Dat de verlosten des HEREN zo spreken,
die Hij uit de macht van de tegenstander heeft verlost
3 en uit de landen heeft verzameld,
van het oosten en van het westen,
van het noorden en van de zee.
 

4 Er waren er, die dwaalden in de woestijn, op een eenzame weg,
een stad ter woning vonden zij niet;
5 hongerig waren zij, ja dorstig,
hun ziel versmachtte in hen.
6 Toen riepen zij tot de HERE in hun benauwdheid,
en Hij redde hen uit hun angsten;
7 Hij deed hen treden op een effen weg
om te gaan naar een stad ter woning.
8 Dat zij de HERE loven om zijn goedertierenheid
en om zijn wonderen aan de mensenkinderen,
9 omdat Hij de dorstende ziel heeft gelaafd
en de hongerende ziel met het goede vervuld.
 

10 Er waren er, die in donkerheid en diepe duisternis zaten,
gebonden in ellende en ijzer.
11 Omdat zij de woorden Gods hadden weerstreefd
en de raad des Allerhoogsten versmaad,
12 had Hij hun hart door moeite vernederd;
zij struikelden, en er was geen helper.
13 Toen riepen zij tot de HERE in hun benauwdheid,
en Hij verloste hen uit hun angsten;
14 Hij voerde hen uit donkerheid en diepe duisternis
en verscheurde hun banden.
15 Dat zij de HERE loven om zijn goedertierenheid
en om zijn wonderen aan de mensenkinderen,
16 omdat Hij koperen deuren heeft verbroken
en ijzeren grendels verbrijzeld.
 

17 Er waren dwazen, die wegens hun zondige wandel
en wegens hun ongerechtigheden gepijnigd werden;
18 hun ziel gruwde van elke spijze,
zij waren de poorten des doods nabij.
19 Toen riepen zij tot de HERE in hun benauwdheid,
en Hij verloste hen uit hun angsten;
20 Hij zond zijn woord, Hij genas hen
en deed hen aan de groeve ontkomen.
21 Dat zij de HERE loven om zijn goedertierenheid
en om zijn wonderen aan de mensenkinderen;
22 dat zij lofoffers offeren
en zijn werken met gejubel vertellen.
 

23 Er waren er, die met schepen de zee bevoeren,
die handel dreven op de grote wateren.
24 Zij zagen de werken des HEREN
en zijn wonderen in de diepte.
25 Hij sprak en deed een stormwind opsteken,
die haar golven omhoog hief;
26 zij rezen ten hemel, zonken neer in de waterdiepten,
hun ziel verging van ellende;
27 zij tuimelden en wankelden als een beschonkene,
al hun wijsheid werd verslonden.
28 Toen riepen zij tot de HERE in hun benauwdheid,
en Hij voerde hen uit hun angsten;
29 Hij maakte de storm tot een zacht suizen,
zodat de golven stil werden.
30 Zij verheugden zich, omdat die tot rust kwamen,
en Hij leidde hen naar de haven van hun begeerte.
31 Dat zij de HERE loven om zijn goedertierenheid
en om zijn wonderen aan de mensenkinderen;
32 dat zij Hem verhogen in de gemeente des volks,
en Hem loven in de raad der oudsten.
 

33 Hij maakt stromen tot een woestijn
en waterbronnen tot een dorstig land;
34 vruchtbaar land tot zoute grond
wegens de boosheid van wie daar wonen;
35 Hij maakt de woestijn tot een waterpoel
en dorstige grond tot waterbronnen.
36 Hongerigen doet Hij daar wonen,
zij stichten er een stad ter woning,
37 zij bezaaien akkers en planten wijngaarden,
die vrucht als opbrengst opleveren.
38 Hij zegent hen, zodat zij zeer talrijk worden,
en hun vee laat Hij niet verminderen.
39 Dan verminderen zij en zinken weg
door de druk van rampspoed en kommer.
40 Over de edelen giet Hij schande uit,
Hij doet hen ronddolen in ongebaande wildernis.
41 Maar de arme beschermt Hij tegen verdrukking
en maakt geslachten talrijk als een kudde.
42 De oprechten zien het en verheugen zich,
alle onrecht sluit de mond.
43 Wie is wijs? Hij lette op deze dingen,
laat men acht slaan op de gunstbewijzen des HEREN.
 
 
 
 
Lees meer...
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebed in dodelijke ziekte

2 HERE, God van mijn heil, des daags roep ik,
des nachts ben ik vóór uw ogen.
3 Laat mijn gebed voor uw aangezicht komen,
neig uw oor tot mijn geroep;
4 want mijn ziel is verzadigd van rampen,
mijn leven is het dodenrijk nabij.
5 Ik word gerekend onder wie in de groeve nederdalen,
ik ben geworden als een man zonder kracht.
6 Onder de doden is mijn verblijf,
gelijk verslagenen die in het graf liggen,
die Gij niet meer gedenkt,
en die aan uw hand ontrukt zijn.
7 Gij hebt mij in de diepste kuil gelegd,
in duistere plaatsen, in diepten.
8 Uw grimmigheid rust zwaar op mij,
door al uw baren drukt Gij mij neder. sela
9 Mijn bekenden hebt Gij van mij verwijderd,
Gij hebt mij tot een gruwel voor hen gemaakt;
ik ben ingesloten, ik kan niet ontkomen.
10 Mijn oog kwijnt van ellende;
dagelijks roep ik U aan, o HERE,
ik breid mijn handen naar U uit.
 

11 Zult Gij aan de doden een wonder doen;
zullen schimmen opstaan en U loven? sela
12 Wordt in het graf uw goedertierenheid verkondigd,
uw trouw in de plaats der vertering?
13 Wordt uw wondermacht in de duisternis bekend,
uw gerechtigheid in het land der vergetelheid?
14 Maar ik roep tot U, o HERE,
des morgens komt mijn gebed vóór U.
15 Waarom, o HERE, verstoot Gij mij,
verbergt Gij uw aangezicht voor mij?
16 Ik ben ellendig en wegstervend van mijn jeugd aan,
ik draag uw verschrikkingen, ik ben radeloos;
17 uw brandende toorn gaat over mij heen,
uw verschrikkingen vernietigen mij;
18 de ganse dag omringen zij mij als water,
zij omsingelen mij tezamen.
19 Vriend en metgezel hebt Gij van mij verwijderd;
mijn bekenden zijn een en al duisternis.
 
Lees meer...
 
 
 
 
 
 
Gebed van een gevangene
 
 
2 Met luider stem roep ik tot de HERE,
met luider stem smeek ik de HERE;
3 ik stort mijn klacht voor zijn aangezicht uit,
ik maak Hem mijn benauwdheid bekend.
4 Wanneer mijn geest in mij versmacht,
kent Gij mijn pad.
Op de weg die ik ga,
verbergen zij mij een strik;
5 schouw ik naar rechts en zie ik uit –
niemand ziet naar mij om;
is mij de toevlucht ontvallen –
niemand vraagt naar mij.
6 Tot U roep ik, HERE;
ik zeg: Gij zijt mijn schuilplaats,
mijn deel in het land der levenden.
7 Sla acht op mijn smeken,
want ik ben zeer verzwakt;
red mij van mijn vervolgers,
want zij zijn sterker dan ik.
8 Voer mij uit de kerker,
opdat ik uw naam love;
de rechtvaardigen zullen mij omringen,
wanneer Gij mij weldoet.
 
Lees meer...
 
 
 
 
 
 
 
Gebed om hulp
 
 
Neig uw oor, o HERE, antwoord mij,
want ik ben ellendig en arm;
2 behoed mijn ziel, want ik ben godvrezend;
Gij, mijn God, verlos uw knecht die op U vertrouwt.
3 Wees mij genadig, o Here,
want tot U roep ik de ganse dag.
4 Verheug de ziel van uw knecht,
want tot U, Here, hef ik mijn ziel op.
5 Want Gij, o Here, zijt goed en gaarne vergevend,
rijk in goedertierenheid voor allen die U aanroepen.
6 O HERE, neem mijn gebed ter ore,
sla acht op mijn luide smekingen.
7 Ten dage mijner benauwdheid roep ik U aan,
want Gij antwoordt mij.
 

8 Onder de goden is niemand U gelijk, o Here,
en niets is als uw werken.
9 Alle volken, die Gij gemaakt hebt, zullen komen
en zich voor U nederbuigen, o Here,
en uw naam eren;
10 want Gij zijt groot en doet wonderen,
Gij, o God, alleen.
11 Leer mij, HERE, uw weg,
opdat ik in uw waarheid wandele;
verenig mijn hart om uw naam te vrezen.
12 Ik zal U loven, Here, mijn God, met mijn ganse hart,
en uw naam eren voor altoos;
13 want uw goedertierenheid is groot jegens mij,
Gij toch hebt mijn ziel gered uit het zeer diepe dodenrijk.
 

14 O God, overmoedigen maken zich tegen mij op,
een bende van geweldenaars staat mij naar het leven,
zij stellen U niet voor hun ogen.
15 Maar Gij, Here, zijt een barmhartig en genadig God,
lankmoedig en rijk aan goedertierenheid en trouw.
16 Wend U tot mij en wees mij genadig,
verleen uw knecht uw sterkte,
verlos de zoon van uw dienstmaagd.
17 Doe aan mij een teken ten goede,
opdat mijn haters het zien en beschaamd staan,
wanneer Gij, HERE, mij geholpen en getroost hebt.
Lees meer...
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik hef mijn ogen, op naar de bergen
Waar komt mijn hulp vandaan
U bent mijn hulp Heer
Door wie de hemel en aan de zij ontsta
Ik hef mijn ogen, op naar de bergen
Waar komt mijn hulp vandaan
U bent mijn hulp Heer
Door wie de hemel, en aan de zij ontsta

Ik heb u nodig, God
Want U bent al mijn hoop
U bent mijn kracht en lief
Dus ik vertrouw op U
Dat U mij redden zult
Geef mij U leven, Heer

Ik hef mijn ogen, op naar de bergen
Waar komt mijn hulp vandaan
U bent mijn hulp Heer
Door wie de hemel en aan de zij ontsta

Ik heb u nodig God, want u bent al mijn hoop
U bent mijn kracht, mijn lief
Dus ik vertouw op U
Dat U mij redden zult
Geef mij u leven, Heer

Ik heb u nodig God, want U bent al mijn hoop
U bent mijn kracht, mijn lief
Dus ik vertrouw op U
Dat U mij redden zult
Geef mij U leven, Heer

Ik hef mijn ogen, op naar de bergen
Waar komt mijn hulp vandaan?
Opw.451
 
 
 
Lees meer...
  
 
 
 
 
 
 

Ik wil altijd zijn waar U bent,
al de dagen van mijn leven;
dat ik U niet van een afstand ken,
maar met U verweven ben.

Ik wil altijd zijn waar U bent,
in de schaduw van uw vleugels.
Breng me naar de plaats waar U bent,
ik wil bij U zijn, o Heer.

Want ik wil zijn waar U bent;
leven in uw schuilplaats,
feesten aan uw tafel,
omgeven door uw heerlijkheid.
In uw schuilplaats,
daar zou ik altijd willen zijn;
Ik wil bij U zijn,
heel dicht bij U zijn, o Heer.

O mijn God.
U bent mijn schild en mijn kracht.
In uw nabijheid merk ik:
U bent sterk al ben ik zwak.

Ik wil altijd zijn waar U bent,
in de schaduw van uw vleugels.
Breng me naar de plaats waar U bent.
Ik wil bij U zijn,
heel dicht bij U zijn, o Heer.

Want ik wil zijn waar U bent...

Ik wil bij U zijn,
heel dicht bij U zijn, o Heer.
Opw.484
 
 

Lees meer...
 
 
 
 
 
God wijst mij een weg
als ik zelf geen uitkomst zie.
Langs wegen die geen mens bedenkt,
maakt Hij mij Zijn wil bekend.
Hij geeft elke dag
nieuwe liefde, nieuwe kracht.
Als ik mijn hand in Zijn hand leg,
wijst Hij mij de weg.

Al moet ik door de wildernis, Hij leidt mij.
Hij toont mij een rivier in de woestijn.
Alles zal ooit vergaan
maar Zijn liefde blijft bestaan
en Hij maakt iets heel nieuws vandaag.
 
Opw.429
 
 
 
Lees meer...
 
 
 
 
Ik hef mijn ogen op naar de bergen
waar komt mijn hulp vandaan?
ik hef mijn ogen op naar U Heer,
Die mij bij zal staan.

mijn hulp is van U Heer,
die alles heeft gemaakt
U zult voorkomen dat ik wankel of val
U bent mijn Beschermer
die over mij waakt
die niet sluimeren of slapen zal
wat kan mij gebeuren
door zon of door maan
U bent mijn schaduw
U bent er altijd
bewaart heel mijn leven,
mijn komen en gaan
U beschermt mij tot in eeuwigheid
mijn hulp is van U Heer. ik hef mijn ogen op naar de bergen
waar komt mijn hulp vandaan?
ik hef mijn ogen op naar U Heer,
Die mij bij zal staan.

mijn hulp is van U Heer,
die alles heeft gemaakt
U zult voorkomen dat ik wankel of val
U bent mijn Beschermer
die over mij waakt
die niet sluimeren of slapen zal
wat kan mij gebeuren
door zon of door maan
U bent mijn schaduw
U bent er altijd
bewaart heel mijn leven,
mijn komen en gaan
U beschermt mij tot in eeuwigheid
mijn hulp is van U Heer.
 
Opw.640
 
 
 
Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl