Deserted Place
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Categorieen
................

 

 
 

  

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

 

  

 
 
 
 
God wijst mij een weg
als ik zelf geen uitkomst zie.
Langs wegen die geen mens bedenkt,
maakt Hij mij Zijn wil bekend.
Hij geeft elke dag
nieuwe liefde, nieuwe kracht.
Als ik mijn hand in Zijn hand leg,
wijst Hij mij de weg.

Al moet ik door de wildernis,
Hij leidt mij.
Hij toont mij een rivier in de woestijn.
Alles zal ooit vergaan
maar Zijn liefde blijft bestaan
en Hij maakt iets heel nieuws vandaag.
 
Opw.429
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gothic
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Laatste reacties
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
 
 
 
 JEZUS CHRISTUS, IK AANBID U 
Jezus Christus, ik aanbid U,
heilig is uw naam.
Jezus Christus, ik aanbid U,
heilig is uw naam.
Heilig is uw naam.        (2x)
Heilig, heilig, heilig is uw naam. Jezus Christus, ik verwacht U,
vul mij met uw Geest.
Jezus Christus, ik verwacht U,
vul mij met uw Geest.
Vul mij met uw Geest.     (2x)
Vul mij, vul mij, vul mij met uw Geest.

Halleluja...
(c) 1983 Universal Songs
Tekst & muziek: Elly en Rikkert Zuiderveld
 
Lees meer...
 
 
 
 
Ik schaam mij niet voor U mijn Heer,
U bent de Rots waar op ik sta.
Ik schaam mij ook niet voor uw woord
of voor het kruis op Golgotha.
Vanaf de allerhoogste berg
tot in het allerdiepste dal,
ik roep naar iedereen en overal:

~Refrein~
Jezus, U bent mijn Koning en mijn Heer
Jezus, U bent al wat ik begeer.
Jezus, de dood heeft nu geen
aanklacht meer
Halleluja, Halleluja

Ik kan niet stil meer blijven staan,
U heeft zoveel voor mij gedaan.
Eens was ik ver bij U vandaan,
U zocht mij op en riep mijn naam.
Want als de wereld juichen kan
voor al dat tijdelijk vermaak
dan is de Eeuwege dit meer dan waard!
(Refrein)

Hal-le-lu-ja! (4x)
OPw.644
Lees meer...
 
 
 
 
 
Bouw je leven op de Rots
 
Weet jij al wat je worden wilt
een juf of een piloot
of liever toch een brandweerman
of schipper op een boot

Weet jij al wat je worden wilt
een arts of een komiek
of wordt je liever danseres
of een computerfreak

Pre-chorus:
Maar wat je straks ook kiest
het maakt niet zoveel uit
het zal je zeker lukken
zolang je maar besluit

Bouw je leven op de Rots
dat is een goed idee
bouw je leven op de Rots
daar kom je het verste mee
leg je toekomst in de handen
van degeen die jij vertrouwt
Jezus is de Rots waarop je bouwt

Weet jij al wat je worden wilt
een kok of president
of liever toch een stewardess
of word je wijkagent

Weet jij al wat je worden wilt
of weet je het eigenlijk niet
wellicht dat je ideeën krijgt
misschien wel door dit lied
Pre-chorus:
Maar wat je straks ook kiest
het maakt niet zoveel uit
het zal je zeker lukken
zolang je maar besluit
Bouw je leven op de Rots…..

Na, na, na, na….
leg je toekomst in de handen
van degeen die jij vertrouwt
Jezus is de Rots waarop je bouwt
bouw je leven op de Rots
dat is een goed idee
   
Door: Krijgsman
 
Lees meer...

 

 

Jezus alleen / Hij is de rots

Jezus alleen, ik bouw op Hem
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht.
Door stormen heen hoor ik zijn stem,
dwars door het duister van de nacht.
Zijn woord van liefde dat mij sust
verdrijft mijn angst; nu vind ik rust!

Mijn vaste grond, mijn fundament;
dankzij zijn liefde leef ik nu.

 

Jezus alleen werd mens als wij;
klein als een kind, in kwetsbaarheid.
Oneindig veel hield Hij van mij,
leed om mijn ongerechtigheid.

 

En door zijn offer werd ik vrij,
Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij,
ontnam de dood zijn heerschappij;
dankzij zijn sterven leef ik nu.

 

Daar in het graf, in dood gehuld,
leek al zijn macht tenietgedaan.
Maar, o die dag, dat werd vervuld:
Jezus, de Heer is opgestaan!

 

Sinds Hij verrees in heerlijkheid
ben ik van vloek en schuld bevrijd.
Ik leef in Hem en Hij in mij;
dankzij zijn bloed ben ik nu vrij.

 

Hij is de rots waarop ik sta;
de vaste grond voor mijn bestaan,
de vaste grond voor mijn bestaan.

 

Geen levensangst, geen stervensnood;
dat is de kracht, waar ik in sta.
Van eerste stap tot aan de dood
leidt Hij de weg waarop ik ga.
Geen duivels plan of aards bestaan
kan mij ooit roven uit zijn hand.
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam;
in die verwachting houd ik stand.

 

tekst: Stuart Townend
muziek: Keith Getty
oorspr. titel: In Christ alone
Ned. tekst Peter van Essen
© Thankyou Music / Small Stone Media


 

Hij is de rots (Sela)
tekst en muziek: William B. Bradbury

Lees meer...   (1 reactie)
 
 
He is the Rock of our Salvation
He is the light
that shows the way.
He is the Master of all creation
Whom even wind and waves obey
Lees meer...

 
 
 
 
 
De rots als type van Jezus Christus
 

In de Bijbel wordt veelvuldig gebruikt gemaakt van typologie. Typologie wil zeggen dat personen, gebeurtenissen, voorwerpen, geschiedenissen etc. naast de letterlijke betekenis (en soms ook profetische en/of praktische betekenis) een heen wijzing naar een NT waarheid, persoon of id. bevatten. Het type is dan als het ware een voorafschaduwing van wat later gaat komen.  

 

Typologie is heel mooi, het laat zien dat de Heilige Geest de Auteur van de Bijbel is. Soms zien we in het licht van het NT de extra betekenis van een type oplichten. De geschiedenissen die bijvoorbeeld Mozes heeft geschreven, begrijpen we nog meer nadat we de waarheid van het NT, dat duizenden jaren (!) later is geschreven, kennen. Het ontdekken van deze betekenissen is als het vinden van rijke buit, het kost tijd en energie (en gebed), maar als we dan iets vinden, dan geeft dat veel blijdschap en dankbaarheid! Ps. 119:162: “Ik verblijd mij over uw woord als iemand die rijke buit vindt”.  

 

Typologie heeft ook een gevaarlijke kant die we niet moeten vergeten, de kans bestaat dat er gefantaseerd (ingelegd) gaat worden en dan is het einde zoek. Typen moeten altijd “gelinkt” zijn aan andere teksten in de Bijbel. Bovendien moeten ze overeenkomen met de waarheid zoals deze in Gods Woord wordt ontvouwd. We mogen nooit een waarheid baseren op uitsluitend een type uit de Bijbel!  

 

In dit artikeltje wil ik stilstaan bij de rots als type van de Here Jezus. Dat de rots een beeld of verwijzing is naar de Here Jezus wordt door Gods Woord bevestigd: 1 Sam. 2:2  “Er is niemand heilig gelijk de HERE, want niemand is er buiten U, en er is geen rots gelijk onze God”. Of Ps. 18 vers 3: “o HERE, mijn steenrots, mijn vesting en mijn bevrijder, mijn God, mijn Rots, bij wie ik schuil, mijn schild, hoorn mijns heils, mijn burcht”. Zie ook Jesaja 26:4 “Vertrouwt op de HEREvoor immer, want de HEREHEREis een eeuwige rots”.

In het NT wordt duidelijk dat de rots verwijst naar de Here Jezus, we worden opgeroepen ons huis te bouwen op de Rots, op Hem. Of Rom. 9:33 “Zie, Ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots der ergernis, en wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen”. Wie op Hem zijn geloof bouwt, dat wil zeggen op de Here Jezus, zal niet beschaamd worden.  

 

Een paar algemene punten over een rots. Misschien heeft u de berg de Matterhorn in Zwitserland wel eens gezien. Als u dan jaren later weer bij deze berg komt, dan ziet hij er nog precies zo uit, met die kenmerkende spitse en kale punt. Dat is een eerste kenmerk van een rots: hij is onveranderlijk. Daarnaast is een rots stevig, het is een prima fundament. Rotsen of bergen zijn ook uitstekende schuilplaatsen. Zo weten we van David dat hij schuilde bij de rots, de rots der ontkoming, 1 Sam. 23:8.  

 

We weten van de Here Jezus, dat Hij gisteren, heden en tot in eeuwigheid Dezelfde is, Hebr. 13:8, Hij is onveranderlijk. Hij blijft altijd dezelfde. Zijn beloften doet Hij gestand, en dat zijn er erg veel! Dit te weten en geloven geeft rust in ons hart, Hij is getrouw, zelfs al zijn wij ontrouw, want Híj is onveranderlijk. Hij belooft ons dat als we onze zonden belijden, Hij deze zal vergeven, wat geweldig is dat! Hij doet Zijn belofte gestand, want Hij is onveranderlijk!  

 

Uit het hierboven aangehaalde tekstgedeelte weten we dat Hij ook het fundament is van elke christen. Iedere gelovige hoort zijn of haar huis te bouwen op de Rots, Jezus Christus. Als we in ons leven daadwerkelijk “bouwen” op Hem dan kunnen we tegen een stootje. We zijn dan in staat de stormen van het leven te doorstaan, omdat Hij ons vaste fundament is. Ieder mens krijgt met verdriet, angsten, pijn, eenzaamheid, zorgen, verdriet etc. te maken, maar als we ons aan deze vaste Rots vastklemmen dan komen we met Hem door de stormen heen. In alle moeite is Hij dan nabij, soms misschien op een andere wijze dan wij zouden willen of hoopten, maar Zijn weg is de beste! Het kan zijn, zoals met dat borduurwerkje van Corrie ten Boom: van onderen (onze optiek) een grote kluwen, maar van boven (Gods optiek) gezien ontstaat er een prachtig patroon! Toen Jacob in Genesis 28 rustte op de rots (Hebr. eben, denk ook aan de rots (eben) der hulpe, ook een verwijzing naar Christus) gebeurde er iets wonderlijks. Hij zag de Here, de Here sprak met Jacob, de Here deed geloften aan Jacob, de Here openbaarde Zichzelf aan Jacob. Dit geldt ook voor ons, als wij rusten op de Rots Jezus Christus, als Hij ons fundament is dan wil Hij Zich ook aan ons openbaren, dan wil Hij ook met ons spreken en ons Zijn wil en beloftes bekend maken!  

 

En tenslotte, zoals David met zijn problemen (Saul zat hem op de hielen) naar de rots vluchtte om daar een schuilplaats te zoeken zo mogen ook wij met al onze moeilijkheden, onze zorgen naar hem toegaan: “werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u’”, 1 Petr. 5:7. Hij heeft beloofd alle dagen met ons te zijn, Hij is in het dal van diepe duisternis nabij, Hij heeft gezegd: “Vrees niet, want Ik ben met u”, met Hem zijn we méér dan overwinnaar, Hij is onze vaste Burcht. Als we écht geloven dat alle omstandigheden zullen meewerken ten goede (Rom. 8:28), dus ook de problemen en zorgen, dan mogen we leven in het vaste vertrouwen dat Hij nabij is, hoezeer de wereld om ons heen in beweging is. Want: “De Here is nabij, Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God”, Fil 4: 5/6.  

 

Bijbelarchief.nl

Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl