Deserted Place
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Categorieen
................

 

 
 

  

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

 

  

 
 
 
 
God wijst mij een weg
als ik zelf geen uitkomst zie.
Langs wegen die geen mens bedenkt,
maakt Hij mij Zijn wil bekend.
Hij geeft elke dag
nieuwe liefde, nieuwe kracht.
Als ik mijn hand in Zijn hand leg,
wijst Hij mij de weg.

Al moet ik door de wildernis,
Hij leidt mij.
Hij toont mij een rivier in de woestijn.
Alles zal ooit vergaan
maar Zijn liefde blijft bestaan
en Hij maakt iets heel nieuws vandaag.
 
Opw.429
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gothic
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Laatste reacties
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

 

 

 

 

U redde mij en riep mijn naam 


U redde mij en riep mijn naam

gaf mij weer hoop, een nieuw bestaan,

bekleed met uw gerechtigheid;

0, Jezus. U redde mij.


Met U verzoend, werd ik weer rein,

U nam mijn schuld en droeg mijn pijn

Nu ben ik vrij, volmaakt in U;

0, Jezus. U redde mij. (2x)


Voor U mij maakte, had U mij lief,

Heer en werd ik door U gekend.

Ik ben geschapen naar uw evenbeeld,

o Heer.


En U zocht mij en U kocht mij,

U vergoot uw bloed voor mij.

Een nieuwe schepping naar uw evenbeeld,

o Heer; U redde mij,

U redde mij. (2x)

 

OPW. 578

 

Reacties
 
 
 
 
WAARLIJK, MIJN ZIEL

Waarlijk, mijn ziel
keert zich stil tot God,
van Hem is mijn heil.
Hij is mijn Rots, mijn Burcht,
ik zal niet wankelen.

Waarlijk, mijn ziel
keert zich stil tot God.
Ik verwacht het van Hem,
mijn schuilplaats is in mijn God.
Ik heb U lief, mijn Redder,
en ik vertrouw op U.
Mijn handen hef ik naar het heiligdom,
zo prijs ik U, mijn leven lang.

Waarlijk, mijn ziel
keert zich stil tot God,
op Hem rust mijn heil,
mijn schuilplaats is in mijn Heer.
 
Opw.190
 
 
Lees meer...
 
 
 
 
 Mijn Jezus mijn Redder
 
mijn Jezus mijn Redder,
Heer er is niemand als U.
laat elk moment, al wat ik denk,
vol zijn van Uw liefde Heer.

mijn Schuilplaats mijn Trooster,
veilige toren van kracht.
adem en stem, al wat ik ben,
brengen U voordurend eer.

juich voor de Heer heel de aarde wees blij
zing voor de Koning en Zijn heerschappij
bergen aanbidden de zee juicht mee
bij het horen van Uw Naam.

U wil ik prijzen voordat wat U schiep
mijn leven lang loven want U heb ik lief
niets is zo goed als een leven heel dicht bij U.

(refrein.)
mijn Jezus mijn Redder
Heer er is niemand als u
laat elk moment al wat ik denk
vol zijn van Uw liefde Heer.

mijn Schuilplaats mijn Trooster
veilige toren van kracht
adem en stem al wat ik ben
brengen U voordurend eer.

juich voor de Heer heel de aarde wees blij zing van de Koning en Zijn heerschappij bergen aanbidden de zee juicht mee
bij het horen van Uw naam.

U wil ik prijzen voordat wat U schiep
mijn leven lang loven want U heb ik lief niets is zo goed als een leven heel dicht bij U.

juich voor de Heer heel de aarde wees blij zing van de Koning en Zijn heerschappij bergen aan bidden de zee juicht mee bij het horen van Uw naam.

U wil ik prijzen voordat wat U schiep
mijn leven lang loven want U heb ik lief niets is zo goed als een leven heel dicht bij U.

(Opwekking)
Lees meer...
 
 
Heer, U leidde mij in de wildernis,
in het dal van Achor,
en opnieuw sprak U tot mijn hart. )
Daar zal ik zingen, voor U zingen
als in de dagen van mijn jeugd,
in het dal van Achor klinkt mijn lied.
Want God maakte het dal
tot een deur der hoop.
Daarom zing ik vol vreugd dit lied.

Zing halleluja, halleluja, zing halleluja.
Halleluja, halleluja, amen.
Want God maakte het dal
tot een deur der hoop.
Daarom zing ik vol vreugd' dit lied.
 
Opw.266
 
 
 
Lees meer...
 
 
 
 
 
Ik bouw op U,
mijn Schild en mijn Verlosser.
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan.
Sterk in uw kracht, )
gerust in uw bescherming. )2x
Ik bouw op U en ga in uwe naam. )

Gelovend ga ik,
eigen zwakheid voelend.
En telkens meer
moet ik uw kracht verstaan.
Toch rijst in mij een lied )
van overwinning. )2x
Ik bouw op U en ga in uwe naam. )

Ik bouw op U, mijn Schild
en mijn Verlosser.
Gij voert de strijd,
de huld' is U gewijd.
In 't laatste uur )
zal 'k zegevierend ingaan )2x
in rust met U )
die mij hebt voortgeleid. )
 
Opw. 124
 

Lees meer...
Ik belijd: ons land heeft gezondigd
en wij zijn ook schuldig,
want wij baden niet.
We dwaalden af, van wat U ons leerde
en namen te gretig uw genade aan.

Neem, o Heer,
de vloek van ons land af;
we roofden uw huis leeg,
onze voorraden zijn op.

Open wijd uw hemelse sluizen.
Bestraf de verslinder,
zodat hij ons niet verdelgt.

U zei ons toch: verneder jezelf
en roep Mij aan;
dan genees Ik je kale land
en reinig je totaal.
Vergeet ons niet;
laat dit toch de generatie zijn,
die uw naam verhoogt boven de aarde.

Red ons, o God,
red een volk voor Uzelf, o Heer.
Laat de vreze des Heren
steeds hun maatstaf zijn.

Red ons, o God;
vergeef ons onze onbetrouwbaarheid.
Laat het huis waar wij wonen
een gebedsplaats zijn.
 
Opw. 390
 
 

Lees meer...
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik hef mijn ogen, op naar de bergen
Waar komt mijn hulp vandaan
U bent mijn hulp Heer
Door wie de hemel en aan de zij ontsta
Ik hef mijn ogen, op naar de bergen
Waar komt mijn hulp vandaan
U bent mijn hulp Heer
Door wie de hemel, en aan de zij ontsta

Ik heb u nodig, God
Want U bent al mijn hoop
U bent mijn kracht en lief
Dus ik vertrouw op U
Dat U mij redden zult
Geef mij U leven, Heer

Ik hef mijn ogen, op naar de bergen
Waar komt mijn hulp vandaan
U bent mijn hulp Heer
Door wie de hemel en aan de zij ontsta

Ik heb u nodig God, want u bent al mijn hoop
U bent mijn kracht, mijn lief
Dus ik vertouw op U
Dat U mij redden zult
Geef mij u leven, Heer

Ik heb u nodig God, want U bent al mijn hoop
U bent mijn kracht, mijn lief
Dus ik vertrouw op U
Dat U mij redden zult
Geef mij U leven, Heer

Ik hef mijn ogen, op naar de bergen
Waar komt mijn hulp vandaan?
Opw.451
 
 
 
Lees meer...
  
 
 
 
 
 
 

Ik wil altijd zijn waar U bent,
al de dagen van mijn leven;
dat ik U niet van een afstand ken,
maar met U verweven ben.

Ik wil altijd zijn waar U bent,
in de schaduw van uw vleugels.
Breng me naar de plaats waar U bent,
ik wil bij U zijn, o Heer.

Want ik wil zijn waar U bent;
leven in uw schuilplaats,
feesten aan uw tafel,
omgeven door uw heerlijkheid.
In uw schuilplaats,
daar zou ik altijd willen zijn;
Ik wil bij U zijn,
heel dicht bij U zijn, o Heer.

O mijn God.
U bent mijn schild en mijn kracht.
In uw nabijheid merk ik:
U bent sterk al ben ik zwak.

Ik wil altijd zijn waar U bent,
in de schaduw van uw vleugels.
Breng me naar de plaats waar U bent.
Ik wil bij U zijn,
heel dicht bij U zijn, o Heer.

Want ik wil zijn waar U bent...

Ik wil bij U zijn,
heel dicht bij U zijn, o Heer.
Opw.484
 
 

Lees meer...
 
 
 
 
 
God wijst mij een weg
als ik zelf geen uitkomst zie.
Langs wegen die geen mens bedenkt,
maakt Hij mij Zijn wil bekend.
Hij geeft elke dag
nieuwe liefde, nieuwe kracht.
Als ik mijn hand in Zijn hand leg,
wijst Hij mij de weg.

Al moet ik door de wildernis, Hij leidt mij.
Hij toont mij een rivier in de woestijn.
Alles zal ooit vergaan
maar Zijn liefde blijft bestaan
en Hij maakt iets heel nieuws vandaag.
 
Opw.429
 
 
 
Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl