Deserted Place
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Categorieen
................

 

 
 

  

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

 

  

 
 
 
 
God wijst mij een weg
als ik zelf geen uitkomst zie.
Langs wegen die geen mens bedenkt,
maakt Hij mij Zijn wil bekend.
Hij geeft elke dag
nieuwe liefde, nieuwe kracht.
Als ik mijn hand in Zijn hand leg,
wijst Hij mij de weg.

Al moet ik door de wildernis,
Hij leidt mij.
Hij toont mij een rivier in de woestijn.
Alles zal ooit vergaan
maar Zijn liefde blijft bestaan
en Hij maakt iets heel nieuws vandaag.
 
Opw.429
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gothic
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Laatste reacties
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
 
 

 

 
Op God Vertrouwen – Is Het Mogelijk?
 

Is het logisch om op God te vertrouwen? Is het mogelijk om al je angsten en al je mislukkingen in Gods handen te leggen? Steeds als deze vragen gesteld worden is het antwoord "Ja". Er zijn tijden in onze levens waarin de weg die voor ons ligt onzeker lijkt; wanneer de antwoorden waar we naar op zoek zijn ons blijven ontglippen. Zolang als we afhankelijk zijn van ons eigen begrip en onze eigen rede zal ons geloof altijd wankelen.

Gods wegen zijn ondoorgrondelijk: “Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn wegen – spreekt de HEER. Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven, en mijn plannen jullie plannen” (Jesaja 55:8–9). We zijn zo dierbaar voor God dat Zijn hoogste gedachten over ons gaan; zij zijn ontelbaar (Psalm 139:17–18).

De wetenschap dat God onze liefdevolle Hemelse Vader is maakt het gemakkelijker om de controle over onze levens aan Hem over te dragen. Reneé is een jonge moeder met een klein zoontje. Jarenlang moest zij toezien hoe haar huwelijk uiteenviel. Ze probeerde zelfhulp-cursussen en therapie. Hoewel beide zaken haar een minimale hoeveelheid vrede wisten te bieden bleef ze moedeloos en vreesde ze voor haar toekomst en die van haar zoon.

In haar wanhoop ging Reneé op zoek naar hulp en advies van Degene die haar het beste kent. "Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg" (Spreuken 3:5). Hoewel haar problemen niet van de ene op de andere dag verdwenen, vertrouwde Reneé nu op haar Beschermer en Verlosser, die trouw is en Zijn beloften nakomt. We vinden vrede wanneer we op God vertrouwen, en niet op de mens.

Op God Vertrouwen – Het Onmogelijke Geloven
Er zullen tijden komen waarin ons geloof in God van ons vereist dat we in het onmogelijke geloven. Sarah en Maria hadden beiden met onmogelijke omstandigheden te maken. Ook al was Sarah onvruchtbaar en 90 jaar oud, toch werd zij zwanger en vervulde hiermee Gods belofte en eed (Hebreeën 6:17–18). Abrahams nakomelingen zouden zich tot ontelbare miljoenen vermenigvuldigen. Gods belofte brengt hoop.

Jesaja 7:14 werd vervuld toen Maria door de Heilige Geest zwanger werd (Lucas 1:31–32). Via een onschuldig meisje kwam de Redder van de mensheid de wereld binnen. In alle gevallen vereist een vertrouwen in God dat we antwoorden moeten verwachten die oneindig en eeuwig zijn -- dat we geloven dat alles mogelijk is.

Op God Vertrouwen – Maak Het Persoonlijk
Ons vertrouwen in God wordt versterkt wanneer we Jezus in onze levens uitnodigen. Door te aanvaarden dat Gods wegen veel beter zijn dan de onze kunnen we loslaten wat we zelf niet kunnen manipuleren of garanderen -- onze toekomst. Wanneer we er voor kiezen om de leiding over te geven aan Degene die de Weg, de Waarheid en het Leven is, dan geeft ons dat vrede en zekerheid.

Vertrouwend op God, via Zijn Zoon, kunnen we zeggen: “Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven” (Galaten 2:20).
Lees meer...
 
 
 
Durf jij ECHT te vertrouwen?
 
Denk nooit te klein van God.
Wees niet bang om je aan Hem over te geven.
Hij is echt te vertrouwen.
Hij is elke situatie meester.
Ook al voel je dat niet altijd.
Op het moment dat jij het niet meer weet,
pakt Hij je bij de hand.
En helpt Hij je.
Door een zin uit de Bijbel.
Door een arm van een vriend of vriendin.
Door een woord of een straaltje zon.
Soms heel klein en subtiel.
Soms overduidelijk.
Heb jij er oog voor?

Sommige mensen staan er wat angstig tegenover
om God zo volledig te vertrouwen.
Ze houden liever toch alles zelf in de hand.
Of ze denken alles beter te weten.
Toch gaat het erom echt los te laten.
Te praten met God.
En er op te vertrouwen
dat Hij de juiste weg met jou gaat.
Pas dan Hij echt Zijn plan met jou leven uitvoeren.

Durf jij Jezus ook zo te vertrouwen?
Juist als het erop aankomt?
Juist als de golven je dreigen te overspoelen?

Jezus zegt zelf in de Bijbel:
'Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn
en onder lasten gebukt gaan,
dan zal Ik jullie rust geven.' (matteus 11:28)

Begin er nu mee! 

Geef je leven uit handen.
Zet je angsten en storende gedachten opzij.
Durf los te laten.

Wacht niet,
maar begin daar nu mee.
Bid erom, op dit moment.
Achter je computer
Of zoek even een rustig plekje.

Wil jij ECHTE overgave?

Open dan je handen.
Ontspan je...
Richt je gedachten op God.
En bid rustig dit gebed:

Here Jezus,
Wilt U mij ECHT vrij maken?
Van al mijn zorgen.
Van al mijn angst.
Van al mijn twijfel.
Kom in mijn leven.
Ik wil geen toeschouwer zijn.
Ik wil ECHT van u leren.
Kom in mijn leven.
Met Uw Liefde.
Met Uw Kracht.
Met Uw Rust.
Met Uw Hoop.
Met Uzelf.
Amen...

Laat het NU los... 

God is een thuis.
Een plek waar jij jezelf kan zijn.
Waar jij je gevoel kan tonen.
Hij slaat Zijn arm om je heen.
Hij voelt met je mee.
Hij helpt je.
Hij redt je.
Hij troost je.
Hij houdt van je.

Hij geeft jou vleugels! 

Neem er iedere dag even de tijd voor.
Door te bidden en in de Bijbel te lezen.
Op een rustig plekje.
Waar jij je prettig voelt.
En weet dat je niet zomaar gestoord wordt.

En je zal het merken:
Jezus wordt dan je Bron.
Steeds meer...

Het is een proces.
Maar je zal het verschil echt merken:
Hij gaat je dragen.
In het begin onmerkbaar bijna.
Maar steeds meer, steeds weer.
Tot Hij je vleugels geeft.
En Hij je energie en ruimte geeft.
Mogelijkheden, moed, kracht.
Rust en hoop.
Troost.
Voor jou.
Uit een onuitputtelijke Bron.
Van eeuwige, vurige Liefde!
 
 
Lees meer...

 

 

Vertrouwen op God

Geen leven

Stel je voor dat je van te voren zou weten dat het vliegtuig naar je vakantiebestemming onderweg pech zou krijgen waardoor er een grote kans was dat het neer zou storten. Zou je wel instappen? Of stel je voor dat je van te voren zou weten dat de narcotiseur bij jouw operatie door de plastisch chirurg een levensgevaarlijke vergissing zou begaan, zou je dan niet liever je rimpeltjes blijven houden?

Toch doe je het

We doen zoveel riskante dingen, we nemen plaats in duizelingwekkende attracties in pretparken, we springen van grote hoogten naar beneden aan een parachute of, nog erger, met niet meer dan een soort elastiek aan je been. Of denk maar heel simpel aan deelname aan het verkeer waar je van alles kan overkomen. Nooit ken je de afloop, en toch doe je het. Je gaat niet eerst het vliegtuig inspecteren. Net zo min als je eerst de diploma's van de narcotiseur gaat bekijken. En dan nog zou je nog steeds niet zeker zijn van de goede afloop. Het is ook niet te doen om zo te leven. Dus geef je je over aan de betrouwbaarheid van de vliegmaatschappij, aan de accuratesse van de anestesist en aan de voorzichtigheid van je medeweggebruikers. Je vertrouwt er maar op dat het goed gaat. Je zou anders geen leven meer hebben.

Wat wil je

Denk eens aan jezelf als een patiënt met een ingewikkelde levensbedreigende ziekte, en een dokter die daar jaren voor gestudeerd heeft zegt je te kunnen genezen, maar de kennis die híj heeft kun je niet bevatten. Wat doe je dan? Laat je je opereren en je leven redden? Of ga je eerst een studie medicijnen en de daaropvolgende specialisaties doen? Met andere woorden geef je je over aan de heelmeester zonder op alle vragen een antwoord te hebben zodat je zult leven, of doe je dat niet en wil je alles eerst weten zodat je zult sterven? Daarom: Wil je overgeven aan je hemelse Heelmeester? Het is anders geen doen, en je zou uiteindelijk geen leven meer hebben. Bovendien is het zonder enig risico en is de afloop is bekend!

Je hebt niets te verliezen 

De Bijbel zegt: Vertrouw op God met heel je hart en steun op niet op je eigen inzicht. Stel je vertrouwen op de Here Jezus en je zult eeuwig leven hebben. God Die hoog verheven is ziet vol liefde op je neer als je je van je kleinheid bewust bent. Maar trotse mensen wil Hij niet kennen. Wanneer je in grote moeite en zorgen verkeert, houdt Hij je vast. Hij bevrijdt je door Zijn kracht. God zal ervoor zorgen dat alles goed voor je afloopt. Gods goedheid en liefde zijn eeuwig. Hij laat het werk dat Hij begonnen is, niet halverwege ophouden.
Lees meer...
 
 
 
 
Gebed in doodsgevaar
 
 
2 O HERE, straf mij niet in uw toorn,
en kastijd mij niet in uw grimmigheid.
3 Wees mij genadig, HERE, want ik kwijn weg;
genees mij, HERE, want mijn gebeente is verschrikt.
4 Ja, mijn ziel is ten zeerste verschrikt,
en Gij, HERE, hoelang nog?
5 Keer weder, HERE, red mijn ziel,
verlos mij om uwer goedertierenheid wil.
6 Want in de dood is Uwer geen gedachtenis;
wie zou U loven in het dodenrijk?
 

7 Ik ben afgemat van mijn zuchten;
elke nacht doorweek ik mijn sponde,
doe ik mijn bed van tranen vloeien.
8 Mijn oog is dof geworden van verdriet,
verzwakt door allen die mij benauwen.
 

9 Wijkt van mij, al gij bedrijvers van ongerechtigheid,
want de HERE heeft mijn wenen gehoord;
10 de HERE heeft mijn smeking gehoord,
de HERE neemt mijn bede aan.
11 Al mijn vijanden zullen beschaamd staan,
ten zeerste verschrikt,
 
zij zullen in een oogwenk beschaamd afdeinzen.
 
 
Psalm 6
 
 
 
Lees meer...
 
 
 
 
God redt uit alle nood
 
 
1 Looft de HERE, want Hij is goed,
want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.
2 Dat de verlosten des HEREN zo spreken,
die Hij uit de macht van de tegenstander heeft verlost
3 en uit de landen heeft verzameld,
van het oosten en van het westen,
van het noorden en van de zee.
 

4 Er waren er, die dwaalden in de woestijn, op een eenzame weg,
een stad ter woning vonden zij niet;
5 hongerig waren zij, ja dorstig,
hun ziel versmachtte in hen.
6 Toen riepen zij tot de HERE in hun benauwdheid,
en Hij redde hen uit hun angsten;
7 Hij deed hen treden op een effen weg
om te gaan naar een stad ter woning.
8 Dat zij de HERE loven om zijn goedertierenheid
en om zijn wonderen aan de mensenkinderen,
9 omdat Hij de dorstende ziel heeft gelaafd
en de hongerende ziel met het goede vervuld.
 

10 Er waren er, die in donkerheid en diepe duisternis zaten,
gebonden in ellende en ijzer.
11 Omdat zij de woorden Gods hadden weerstreefd
en de raad des Allerhoogsten versmaad,
12 had Hij hun hart door moeite vernederd;
zij struikelden, en er was geen helper.
13 Toen riepen zij tot de HERE in hun benauwdheid,
en Hij verloste hen uit hun angsten;
14 Hij voerde hen uit donkerheid en diepe duisternis
en verscheurde hun banden.
15 Dat zij de HERE loven om zijn goedertierenheid
en om zijn wonderen aan de mensenkinderen,
16 omdat Hij koperen deuren heeft verbroken
en ijzeren grendels verbrijzeld.
 

17 Er waren dwazen, die wegens hun zondige wandel
en wegens hun ongerechtigheden gepijnigd werden;
18 hun ziel gruwde van elke spijze,
zij waren de poorten des doods nabij.
19 Toen riepen zij tot de HERE in hun benauwdheid,
en Hij verloste hen uit hun angsten;
20 Hij zond zijn woord, Hij genas hen
en deed hen aan de groeve ontkomen.
21 Dat zij de HERE loven om zijn goedertierenheid
en om zijn wonderen aan de mensenkinderen;
22 dat zij lofoffers offeren
en zijn werken met gejubel vertellen.
 

23 Er waren er, die met schepen de zee bevoeren,
die handel dreven op de grote wateren.
24 Zij zagen de werken des HEREN
en zijn wonderen in de diepte.
25 Hij sprak en deed een stormwind opsteken,
die haar golven omhoog hief;
26 zij rezen ten hemel, zonken neer in de waterdiepten,
hun ziel verging van ellende;
27 zij tuimelden en wankelden als een beschonkene,
al hun wijsheid werd verslonden.
28 Toen riepen zij tot de HERE in hun benauwdheid,
en Hij voerde hen uit hun angsten;
29 Hij maakte de storm tot een zacht suizen,
zodat de golven stil werden.
30 Zij verheugden zich, omdat die tot rust kwamen,
en Hij leidde hen naar de haven van hun begeerte.
31 Dat zij de HERE loven om zijn goedertierenheid
en om zijn wonderen aan de mensenkinderen;
32 dat zij Hem verhogen in de gemeente des volks,
en Hem loven in de raad der oudsten.
 

33 Hij maakt stromen tot een woestijn
en waterbronnen tot een dorstig land;
34 vruchtbaar land tot zoute grond
wegens de boosheid van wie daar wonen;
35 Hij maakt de woestijn tot een waterpoel
en dorstige grond tot waterbronnen.
36 Hongerigen doet Hij daar wonen,
zij stichten er een stad ter woning,
37 zij bezaaien akkers en planten wijngaarden,
die vrucht als opbrengst opleveren.
38 Hij zegent hen, zodat zij zeer talrijk worden,
en hun vee laat Hij niet verminderen.
39 Dan verminderen zij en zinken weg
door de druk van rampspoed en kommer.
40 Over de edelen giet Hij schande uit,
Hij doet hen ronddolen in ongebaande wildernis.
41 Maar de arme beschermt Hij tegen verdrukking
en maakt geslachten talrijk als een kudde.
42 De oprechten zien het en verheugen zich,
alle onrecht sluit de mond.
43 Wie is wijs? Hij lette op deze dingen,
laat men acht slaan op de gunstbewijzen des HEREN.
 
 
 
 
Lees meer...
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebed in dodelijke ziekte

2 HERE, God van mijn heil, des daags roep ik,
des nachts ben ik vóór uw ogen.
3 Laat mijn gebed voor uw aangezicht komen,
neig uw oor tot mijn geroep;
4 want mijn ziel is verzadigd van rampen,
mijn leven is het dodenrijk nabij.
5 Ik word gerekend onder wie in de groeve nederdalen,
ik ben geworden als een man zonder kracht.
6 Onder de doden is mijn verblijf,
gelijk verslagenen die in het graf liggen,
die Gij niet meer gedenkt,
en die aan uw hand ontrukt zijn.
7 Gij hebt mij in de diepste kuil gelegd,
in duistere plaatsen, in diepten.
8 Uw grimmigheid rust zwaar op mij,
door al uw baren drukt Gij mij neder. sela
9 Mijn bekenden hebt Gij van mij verwijderd,
Gij hebt mij tot een gruwel voor hen gemaakt;
ik ben ingesloten, ik kan niet ontkomen.
10 Mijn oog kwijnt van ellende;
dagelijks roep ik U aan, o HERE,
ik breid mijn handen naar U uit.
 

11 Zult Gij aan de doden een wonder doen;
zullen schimmen opstaan en U loven? sela
12 Wordt in het graf uw goedertierenheid verkondigd,
uw trouw in de plaats der vertering?
13 Wordt uw wondermacht in de duisternis bekend,
uw gerechtigheid in het land der vergetelheid?
14 Maar ik roep tot U, o HERE,
des morgens komt mijn gebed vóór U.
15 Waarom, o HERE, verstoot Gij mij,
verbergt Gij uw aangezicht voor mij?
16 Ik ben ellendig en wegstervend van mijn jeugd aan,
ik draag uw verschrikkingen, ik ben radeloos;
17 uw brandende toorn gaat over mij heen,
uw verschrikkingen vernietigen mij;
18 de ganse dag omringen zij mij als water,
zij omsingelen mij tezamen.
19 Vriend en metgezel hebt Gij van mij verwijderd;
mijn bekenden zijn een en al duisternis.
 
Lees meer...
 
 
 
 
 
 
Gebed van een gevangene
 
 
2 Met luider stem roep ik tot de HERE,
met luider stem smeek ik de HERE;
3 ik stort mijn klacht voor zijn aangezicht uit,
ik maak Hem mijn benauwdheid bekend.
4 Wanneer mijn geest in mij versmacht,
kent Gij mijn pad.
Op de weg die ik ga,
verbergen zij mij een strik;
5 schouw ik naar rechts en zie ik uit –
niemand ziet naar mij om;
is mij de toevlucht ontvallen –
niemand vraagt naar mij.
6 Tot U roep ik, HERE;
ik zeg: Gij zijt mijn schuilplaats,
mijn deel in het land der levenden.
7 Sla acht op mijn smeken,
want ik ben zeer verzwakt;
red mij van mijn vervolgers,
want zij zijn sterker dan ik.
8 Voer mij uit de kerker,
opdat ik uw naam love;
de rechtvaardigen zullen mij omringen,
wanneer Gij mij weldoet.
 
Lees meer...
 
 
 
 
 
 
 
Gebed om hulp
 
 
Neig uw oor, o HERE, antwoord mij,
want ik ben ellendig en arm;
2 behoed mijn ziel, want ik ben godvrezend;
Gij, mijn God, verlos uw knecht die op U vertrouwt.
3 Wees mij genadig, o Here,
want tot U roep ik de ganse dag.
4 Verheug de ziel van uw knecht,
want tot U, Here, hef ik mijn ziel op.
5 Want Gij, o Here, zijt goed en gaarne vergevend,
rijk in goedertierenheid voor allen die U aanroepen.
6 O HERE, neem mijn gebed ter ore,
sla acht op mijn luide smekingen.
7 Ten dage mijner benauwdheid roep ik U aan,
want Gij antwoordt mij.
 

8 Onder de goden is niemand U gelijk, o Here,
en niets is als uw werken.
9 Alle volken, die Gij gemaakt hebt, zullen komen
en zich voor U nederbuigen, o Here,
en uw naam eren;
10 want Gij zijt groot en doet wonderen,
Gij, o God, alleen.
11 Leer mij, HERE, uw weg,
opdat ik in uw waarheid wandele;
verenig mijn hart om uw naam te vrezen.
12 Ik zal U loven, Here, mijn God, met mijn ganse hart,
en uw naam eren voor altoos;
13 want uw goedertierenheid is groot jegens mij,
Gij toch hebt mijn ziel gered uit het zeer diepe dodenrijk.
 

14 O God, overmoedigen maken zich tegen mij op,
een bende van geweldenaars staat mij naar het leven,
zij stellen U niet voor hun ogen.
15 Maar Gij, Here, zijt een barmhartig en genadig God,
lankmoedig en rijk aan goedertierenheid en trouw.
16 Wend U tot mij en wees mij genadig,
verleen uw knecht uw sterkte,
verlos de zoon van uw dienstmaagd.
17 Doe aan mij een teken ten goede,
opdat mijn haters het zien en beschaamd staan,
wanneer Gij, HERE, mij geholpen en getroost hebt.
Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl