Deserted Place
Categorieen
................

 

 
 

  

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

 

  

 
 
 
 
God wijst mij een weg
als ik zelf geen uitkomst zie.
Langs wegen die geen mens bedenkt,
maakt Hij mij Zijn wil bekend.
Hij geeft elke dag
nieuwe liefde, nieuwe kracht.
Als ik mijn hand in Zijn hand leg,
wijst Hij mij de weg.

Al moet ik door de wildernis,
Hij leidt mij.
Hij toont mij een rivier in de woestijn.
Alles zal ooit vergaan
maar Zijn liefde blijft bestaan
en Hij maakt iets heel nieuws vandaag.
 
Opw.429
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gothic
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Laatste reacties
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Gebed om hulp
 
 
 
 
 
 
 
Gebed om hulp
 
 
Neig uw oor, o HERE, antwoord mij,
want ik ben ellendig en arm;
2 behoed mijn ziel, want ik ben godvrezend;
Gij, mijn God, verlos uw knecht die op U vertrouwt.
3 Wees mij genadig, o Here,
want tot U roep ik de ganse dag.
4 Verheug de ziel van uw knecht,
want tot U, Here, hef ik mijn ziel op.
5 Want Gij, o Here, zijt goed en gaarne vergevend,
rijk in goedertierenheid voor allen die U aanroepen.
6 O HERE, neem mijn gebed ter ore,
sla acht op mijn luide smekingen.
7 Ten dage mijner benauwdheid roep ik U aan,
want Gij antwoordt mij.
 

8 Onder de goden is niemand U gelijk, o Here,
en niets is als uw werken.
9 Alle volken, die Gij gemaakt hebt, zullen komen
en zich voor U nederbuigen, o Here,
en uw naam eren;
10 want Gij zijt groot en doet wonderen,
Gij, o God, alleen.
11 Leer mij, HERE, uw weg,
opdat ik in uw waarheid wandele;
verenig mijn hart om uw naam te vrezen.
12 Ik zal U loven, Here, mijn God, met mijn ganse hart,
en uw naam eren voor altoos;
13 want uw goedertierenheid is groot jegens mij,
Gij toch hebt mijn ziel gered uit het zeer diepe dodenrijk.
 

14 O God, overmoedigen maken zich tegen mij op,
een bende van geweldenaars staat mij naar het leven,
zij stellen U niet voor hun ogen.
15 Maar Gij, Here, zijt een barmhartig en genadig God,
lankmoedig en rijk aan goedertierenheid en trouw.
16 Wend U tot mij en wees mij genadig,
verleen uw knecht uw sterkte,
verlos de zoon van uw dienstmaagd.
17 Doe aan mij een teken ten goede,
opdat mijn haters het zien en beschaamd staan,
wanneer Gij, HERE, mij geholpen en getroost hebt.

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl