Deserted Place
Categorieen
................

 

 
 

  

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

 

  

 
 
 
 
God wijst mij een weg
als ik zelf geen uitkomst zie.
Langs wegen die geen mens bedenkt,
maakt Hij mij Zijn wil bekend.
Hij geeft elke dag
nieuwe liefde, nieuwe kracht.
Als ik mijn hand in Zijn hand leg,
wijst Hij mij de weg.

Al moet ik door de wildernis,
Hij leidt mij.
Hij toont mij een rivier in de woestijn.
Alles zal ooit vergaan
maar Zijn liefde blijft bestaan
en Hij maakt iets heel nieuws vandaag.
 
Opw.429
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gothic
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Laatste reacties
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
U Heer, bent mijn Heelmeester
 
 
 
 
 
 
 
U Heer, bent mijn Heelmeester (Exodus 15:26)
Loof de Here, mijn ziel en vergeet niet een van zijn weldaden;
Die al mijn ongerecjtigheden vergeeft,
Die al mijn ziekten geneest,
Die mijn leven verlast van de dood,
Die mij kroont met goedertieren heid en barmhartigheid. (1)
Voor mij, die Uw Naam vreest, zal de zon der gerechtiheid opgaan en zal genezing zijn onder haar vleugelen; (2)
Heer, ik verwacht U en put nieuwe kracht;
ik stijg op met vleugels als een arend;
ik loop,maar word niet moe;
ik wandel, maar word niet mat. (3)
Want mijn ziekten heeft U op zich genomen,
en mijn smarten gedragen;
om mijn overtredingen werd U doorboord,
om mijn ongerechtigheden verbrijzeld;
de straf die mij de vrede aanbrengt,
was op U, en door Uw striemen ben ik genezen. (4)
Ik werp al mijn zorgen en problemen op U,
want U zorgt voor mij. (5)
U, Here, bent mijn Heelmeester.(6) 
 
1) Psalm 103:2 - 5
2) Maleachi 4:2
3) Jesaja 40:28 - 31
4) Jesaja 53:4,5
5) 1 Petrus 5:7
6) Exodus 15:26
 
DPM Nederland
 
 

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl